O profile

O profile

I když je to sice pro mnohé již poněkud "zastaralé", přesto jsem se rozhodl, že to dodatečně dám také ještě i sem, neboť doufám, že to co odešli z naší ĽSNS a založili si politické hnutí Republika, nakonec dostanou rozum, pochopí že toto štěpení nebyl dobrý nápad, a vrátí se zpátky k nám Kotlebovcům do naší staré dobré Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS:

Apoštol svatý Pavel ve svém prvním listu Korinťanům řekl: "Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, soudil jsem jako dítě; když však jsem se stal mužem, zanechal jsem všechno, co bylo dětinské." /1 Kor 13, 11/

A u mě to bylo úplně stejné. Když jsem já byl ještě školopovinné dítě, tak vzhledem k tehdejší mé dětské nevyzrálosti jsem v těch časech ještě nebyl schopen rozlišovat mezi sférou hodnotovou či veřejněhodnotovou, a sférou ryze osobní, a tedy v té době spolužáci bez ohledu na jejich hodnotové kvality nemohli počítat s mojí podporou, když měli nepřátelský či negativní postoj vůči mé osobě.

Nejpozději ale někdy po překročení mých dvacátých let jsem však již byl schopen ostrého rozlišení a diferenciace sféry veřejněhodnotové a sféry ryze osobní, což se projevilo i počátkem devadesátých let v rámci mých tehdejších aktivit v rámci Křesťanskodemokratického hnutí KDH. A divil jsem se tomu, že mnozí lidé těmi dětmi neschopnými tohoto rozlišování zůstali i ve své pozdní dospělosti. Dva kolegové tenkrát ke mně přiběhli a říkali mi: "Tak ty ho podporuješ a přitom on právě řekl, že ty jsi přivandrovalý bratislavský Čech, zlý čechoslovakista, zrádce a nepřítel slovenského národa a že kdyby to bylo na něm, tak by tě ihned nechal zastřelit jako nepřítele".

U mě s tím ale nijak neuspěli a byli velmi zklamáni: "Tak ty nám nevěříš?"

Odpověděl jsem jim: "Věřím či nevěřím, je mi to úplně jedno. Je to vynikající skvělý křesťan a obránce životů nenarozených dětí, a proto ho budu podporovat i nadále bez ohledu na to, co si myslí anebo nemyslí o mé maličkosti. To že osobně třebas někdo nenávidí nějakého Henryka Laholu má býti snad nějaké kvalifikační kritérium pro mou podporu v záležitostech veřejněpolitických? To je v oblasti politické právě naopak pro mě osobně zcela okrajový, bezvýznamný detail! Podpora či nepodpora lidí v politice u mě je na bázi ryze hodnotové a není nijak závislá na jejich osobním postoji k mé osobě.

Poté, co jsem se jako bipolita - občan SR a současně i občan ČR přestěhoval do ČR, tak jednou jsem podporoval kandidaturu jistého velmi dobrého PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťana do Senátu Parlamentu České republiky, který v časech když ještě nevěděl že bude jednou někam kandidovat, tak řekl, že "Ten Lahola je cvok a blázen a měli by toho idiota na doživotí zavřít navždy někam do blázince".

A opět stejně nevyzrálé nepochopení některých: "Tak tobě kdokoliv může plivnout i do tváře a přesto si mu ochoten sbírat podpisy a poté i dáti svůj hlas?"

I jim jsem trpělivě vysvětloval: "Podpisy v jeho prospěch a poté i hlas mu chci dát pro to, že je vynikající PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťan. A proto má mojí plnou podporu. A na této mé podpoře by vůbec nic nezměnilo ani kdyby mi skutečně - jak říkáte - plivnul do tváře a řekl, že mně osobně nenávidí"...

Asi budem ďalej radšej písať po slovensky. Priatelia, možno že sa azda niektorí teraz čudujete prečo Vám tu toto píšem?

Myslite prosím všetci na zachovanie jednoty našej skvelej PRO-LIFE a PRO-FAMILY katolíckej konzervatívnej politickej strany Kotlebovci - Ľudová Strana Naše Slovensko ĽSNS a nerozbíjajte ju prosím. Zabudnite na všetky osobné animozity a vedzte že politická strana nie je a ani nemusí nutne byť nejakým spolkom kamarátov, ktorí sa tam majú všetci navzájom radi, ale je to spoločenstvo politicky, ideologicky a hodnotovo rovnako zmýšľajúcich ľudí - ktorí sa možnože trebárs dokonca hoc aj osobne navzájom radi nemajú - ale spája ich spoločný politický záujem slúžiť Bohu, Cirkvi i luďom, a v záujme obrany PRO-LIFE a PRO-FAMILY tradičných kresťanských a konzervatívnych hodnôt spoločne bojovať za lepší svet v ktorom nebudú už viac vraždené deti a kde bude spoločnosť a štát v plnej miere podporovať skutočné rodiny založené na celoživotnom manželskom zväzku jedného muža s jednou ženou.

S prejavom hlbokej úcty Váš

Henryk Lahola
- bipolita, občan ČR i občan SR, katolík české národnosti narozen v Bratislavě, a pokud jde specificky o slovenskou politickou scénu, tak i skalní stoupenec a volič PRO-LIFE a PRO-FAMILY katolické konzervativní politické strany Kotlebovci - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS
Muž