O profile

O profile

Zdravím, volám sa Radovan Andrášik. Vyštudoval som odbor filozofie a dejín filozofie. Aktuálne sa venujem okrem iných vecí aj politickým udalostiam.

V národnostných otázkach som predovšetkým vlastenec, čo znamená, že množstvo poskokov systému, v ktorom prevláda liberálny fašizmus má budú žiaľ označovať za pravicového extrémistu. Avšak nedajte sa nimi zmiasť. Tento blog slúži na vyjadrenie mojej perspektívy na aktuálne politické dianie.
Muž
Slovakia