Podmienky používania

PRO ČLENSTVO JE MESAČNE SPOPLATNENÉ SUMOU 5 €. Z týchto príjmov financujeme chod živého prenosu a úložisko pre videá.

Dávid Pavlík, Severná 11, 060 01 Kežmarok, IČO: 50726609, DIČ: 1085493123, IČ DPH: SK1085493123, ďalej len "prevádzkovateľ":

-nezodpovedá za obsah zobrazený vo videách a na obrázkoch vytvorených z videí, ktoré sú na serveri www.vimo.sk umiestnené.

-nie je povinný zálohovať dáta, ktoré užívateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.

- ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré užívateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.

-za zneužitie údajov užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prevádzkovateľ www.vimo.sk nenesie žiadnu zodpovednosť.

-nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú újmu, alebo inú újmu spôsobenú registrovanými užívateľmi iným registrovaným užívateľom a neregistrovaným užívateľom.

-si vyhradzuje právo bez upomenutia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.

-si vyhradzuje právo nezverejniť/odstrániť videá.

Užívateľ:

-zaregistrovaním sa na serveri dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov

-je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné predpisy (autorský zákon, platný trestný zákon, trestný poriadok, atď.) a všeobecne akceptované etické, kultúrno-spoločenské normy a dobré mravy. Za ich porušenie nesie plnú zodpovednosť užívateľ

-berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré uložil/zverejnil na www.vimo.sk

-nesmie porušovať autorské práva, zverejňovať a citovať cudzie materiály bez uvedenia zdroja,

-v prípade porušenia týchto pravidiel bude užívateľ zablokovaný a jeho videá zmazané.

Názory a postoje užívateľov a ani videá samotné nie je možné stotožňovať s občianskym združením Kulturblog (www.kulturblog.sk) a jeho členmi.

Server www.vimo.sk je určený na zverejňovanie audio-vizuálnych záznamov a komentárov užívateľov a podlieha iba čiastočnej obsahovej kontrole.

Návštevníkom priateľsky odporúčame, aby si vždy informácie overovali, porovnávali zdroje a mysleli kriticky.