Nasledujúce


NÚTENIE ĽUDÍ K OČKOVANIU PROSTREDNÍCTVOM DRAHÝCH TESTOV JE V ROZPORE UŽ AJ S NARIADENÍM EÚ!

161 Zhliadnutia
REPUBLIKA
347
Publikované 02 Jul 2021 / V Politika

⁣𝙋𝙊𝙕𝙊𝙍, 𝙉𝙐́𝙏𝙀𝙉𝙄𝙀 𝙇̌𝙐𝘿𝙄́ 𝙆 𝙊𝘾̌𝙆𝙊𝙑𝘼𝙉𝙄𝙐 𝙋𝙍𝙊𝙎𝙏𝙍𝙀𝘿𝙉𝙄́𝘾𝙏𝙑𝙊𝙈 𝘿𝙍𝘼𝙃𝙔́𝘾𝙃 𝙏𝙀𝙎𝙏𝙊𝙑 𝙅𝙀 𝙑 𝙍𝙊𝙕𝙋𝙊𝙍𝙀 𝙐𝙕̌ 𝘼𝙅 𝙎 𝙉𝘼𝙍𝙄𝘼𝘿𝙀𝙉𝙄́𝙈 𝙀𝙐́! 𝙋𝙊𝘿𝘼́𝙑𝘼𝙈𝙀 𝙋𝙊𝘿𝙉𝙀𝙏 𝙉𝘼 𝙀𝙐𝙍𝙊́𝙋𝙎𝙆𝙐 𝙆𝙊𝙈𝙄𝙎𝙄𝙐.
𝙉𝙪́𝙩𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙡̌𝙪𝙙𝙞́ 𝙙𝙤 𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙩𝙧𝙚𝙙𝙣𝙞́𝙘𝙩𝙫𝙤𝙢 𝙣𝙚𝙪𝙨𝙩𝙖́𝙡𝙚𝙝𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙙𝙧𝙖𝙝𝙮́𝙘𝙝 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙤𝙫 𝙟𝙚 𝙫 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙡𝙚𝙣 𝙨𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙖𝙫𝙮́𝙢 𝙧𝙤𝙯𝙪𝙢𝙤𝙢 𝙖 𝙐́𝙨𝙩𝙖𝙫𝙤𝙪, 𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙤𝙠𝙤𝙣𝙘𝙖 𝙖𝙟 𝙨𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙤𝙩𝙣𝙮́𝙢 𝙣𝙖𝙧𝙞𝙖𝙙𝙚𝙣𝙞́𝙢 𝙀𝙐́ 𝙤 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙 𝙥𝙖𝙨𝙤𝙘𝙝.
𝙑 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙨𝙡𝙖𝙩𝙞́𝙫𝙚 𝙀𝙐́ 𝙤 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙 𝙥𝙖𝙨𝙤𝙘𝙝 𝙨𝙖 𝙩𝙤𝙩𝙞𝙯̌ 𝙟𝙖𝙨𝙣𝙚 𝙪𝙫𝙖́𝙙𝙯𝙖, 𝙯̌𝙚 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙮 𝙢𝙖𝙟𝙪́ 𝙗𝙮𝙩̌ "𝙘𝙚𝙣𝙤𝙫𝙤 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙪𝙥𝙣𝙚́" 𝙖𝙠𝙤 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞́𝙫𝙖 𝙥𝙧𝙚 𝙩𝙮́𝙘𝙝, 𝙘̌𝙤 𝙣𝙞𝙚 𝙨𝙪́ 𝙯𝙖𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞́ (𝙩𝙯𝙣. 𝙯̌𝙚 𝙣𝙚𝙘𝙝𝙘𝙪́ 𝙖𝙡𝙚𝙗𝙤 𝙣𝙚𝙢𝙤̂𝙯̌𝙪 𝙗𝙮𝙩̌ 𝙯𝙖𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞́). 𝙀𝙐́ 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙤 𝙣𝙖 𝙣𝙖́𝙠𝙪𝙥 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙤𝙫 𝙫𝙮𝙘̌𝙡𝙚𝙣𝙞𝙡𝙖 𝟭𝟬𝟬 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙤́𝙣𝙤𝙫 𝙚𝙪𝙧.
𝙑 𝙍𝙖𝙠𝙪́𝙨𝙠𝙪 𝙨𝙪́ 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙮 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙪𝙥𝙣𝙚́ 𝙯𝙖𝙙𝙖𝙧𝙢𝙤. 𝙉𝙖 𝙎𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙨𝙠𝙪 𝙣𝙖𝙤𝙥𝙖𝙠 - 𝙫𝙡𝙖́𝙙𝙖 𝙣𝙞𝙢𝙞 𝙫𝙮𝙙𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙖 𝙩𝙡𝙖𝙘̌𝙞́ 𝙡̌𝙪𝙙𝙞́ (𝙫𝙧𝙖́𝙩𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙙𝙡𝙚𝙧𝙤𝙫) 𝙠 𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞𝙪, 𝙡𝙚𝙗𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙞𝙩̌ 𝙣𝙚𝙪𝙨𝙩𝙖́𝙡𝙚 𝟳𝟬 𝙚𝙪𝙧𝙤𝙫𝙚́ 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙮 𝙨𝙞 𝙢𝙤̂𝙯̌𝙚 𝙙𝙤𝙫𝙤𝙡𝙞𝙩̌ 𝙡𝙚𝙣 𝙢𝙖́𝙡𝙤𝙠𝙩𝙤.
𝙋𝙧𝙚𝙩𝙤 𝙨𝙤𝙢 𝙥𝙤𝙙𝙖𝙡 𝙥𝙤𝙙𝙣𝙚𝙩 𝙣𝙖 𝙀𝙪𝙧𝙤́𝙥𝙨𝙠𝙪 𝙠𝙤𝙢𝙞𝙨𝙞𝙪 𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙪𝙥𝙪 𝙨𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙨𝙠𝙚𝙟 𝙫𝙡𝙖́𝙙𝙮. 𝙏𝙖́𝙩𝙤 𝙖𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙩𝙣𝙖́ 𝙫𝙡𝙖́𝙙𝙖 𝙣𝙖𝙤𝙯𝙖𝙟 𝙣𝙚𝙢𝙖́ 𝙯𝙖́𝙗𝙧𝙖𝙣𝙮, 𝙩𝙮𝙧𝙖𝙣𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚 𝙎𝙡𝙤𝙫𝙖́𝙠𝙤𝙫 𝙣𝙚𝙫𝙞́𝙙𝙖𝙣𝙮́𝙢 𝙨𝙥𝙤̂𝙨𝙤𝙗𝙤𝙢 𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙪𝙨̌𝙪𝙟𝙚 𝙠𝙖𝙯̌𝙙𝙪́ 𝙢𝙤𝙯̌𝙣𝙪́ 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙨𝙡𝙖𝙩𝙞́𝙫𝙪.
𝙑𝙮𝙪𝙯̌𝙞́𝙫𝙖𝙢𝙚 𝙫𝙨̌𝙚𝙩𝙠𝙮 𝙣𝙖́𝙨𝙩𝙧𝙤𝙟𝙚, 𝙖𝙗𝙮 𝙨𝙢𝙚 𝙯𝙖𝙨𝙩𝙖𝙫𝙞𝙡𝙞 𝙖𝙡𝙚𝙗𝙤 𝙖𝙨𝙥𝙤𝙣̌ 𝙤𝙗𝙢𝙚𝙙𝙯𝙞𝙡𝙞 𝙩𝙪́𝙩𝙤 𝙨̌𝙞𝙖𝙡𝙚𝙣𝙪́ 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙜𝙖́𝙘𝙞𝙪 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙡𝙖́𝙘̌𝙖𝙣𝙪́ 𝙫𝙡𝙖́𝙙𝙤𝙪.
𝙉𝙚𝙨𝙢𝙞𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙢 𝙙𝙤𝙫𝙤𝙡𝙞𝙩̌ 𝙧𝙤𝙯𝙙𝙚𝙡𝙞𝙩̌ 𝙨𝙥𝙤𝙡𝙤𝙘̌𝙣𝙤𝙨𝙩̌ 𝙣𝙖 "𝙯𝙖𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙮́𝙘𝙝 𝙡̌𝙪𝙙𝙞́" 𝙖 "𝙣𝙚𝙯𝙖𝙤𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖𝙣𝙮́𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙙𝙡̌𝙪𝙙𝙞́"!
𝙑𝙞𝙖𝙘 𝙞𝙣𝙛𝙤 𝙫𝙤 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙪. 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙘𝙠𝙚́ 𝙞𝙣𝙛𝙤 𝙫 𝙠𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖́𝙧𝙞.
𝙋.𝙎.: 𝙋𝙤𝙯𝙤𝙧, 𝙩𝙮́𝙢𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙤𝙗𝙝𝙖𝙟𝙪𝙟𝙚𝙢 𝙨̌𝙞𝙠𝙖𝙣𝙪 𝙣𝙚𝙪𝙨𝙩𝙖́𝙡𝙮𝙢 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞́𝙢, 𝙠𝙩𝙤𝙧𝙚́ 𝙟𝙚 𝙧𝙤𝙫𝙣𝙖𝙠𝙤 𝙣𝙚𝙯𝙢𝙮𝙨𝙚𝙡𝙣𝙚́! 𝙐𝙥𝙤𝙯𝙤𝙧𝙣̌𝙪𝙟𝙚𝙢 𝙡𝙚𝙣 𝙣𝙖 𝙩𝙤, 𝙯̌𝙚 𝙨𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙨𝙠𝙖́ 𝙫𝙡𝙖́𝙙𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙠𝙧𝙤𝙘̌𝙞𝙡𝙖 𝙪𝙯̌ 𝙖𝙟 𝙩𝙪́𝙩𝙤 𝙝𝙧𝙖𝙣𝙞𝙘𝙪 𝙖 𝙘𝙚𝙯 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘̌𝙣𝙚́ 𝙫𝙮𝙙𝙞𝙚𝙧𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙩𝙮𝙧𝙖𝙣𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚 𝙨𝙫𝙤𝙟𝙞𝙘𝙝 𝙤𝙗𝙮𝙫𝙖𝙩𝙚𝙡̌𝙤𝙫 𝙤𝙫𝙚𝙡̌𝙖 𝙫𝙞𝙖𝙘 𝙖𝙠𝙤 𝙞𝙣𝙚́ 𝙨̌𝙩𝙖́𝙩𝙮. 𝘼 𝙩𝙤 𝙢𝙪𝙨𝙞́𝙢𝙚 𝙯𝙖𝙨𝙩𝙖𝙫𝙞𝙩̌ 𝙖𝙡𝙚𝙗𝙤 𝙖𝙨𝙥𝙤𝙣̌ 𝙫 𝙢𝙖𝙭𝙞𝙢𝙖́𝙡𝙣𝙚𝙟 𝙢𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙤𝙗𝙢𝙚𝙙𝙯𝙞𝙩̌.

Zobraziť viac
0 Komentáre sort Triediť podľa

Nasledujúce