Mičovský sa nezasadil o podporu poľnohospodárov!

46 Zhliadnutia
REPUBLIKA
117
Publikované 30 Apr 2021 / V Politika

⁣Vážení priatelia, dnes som na schôdzi NR SR podal návrh na zaradenie bodu do programu schôdze NR SR na tému: Diskusia k nezaradeniu poľnohospodárov do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
S ohľadom na skutočnosť, že sa nachádzame na chvoste Európskej únie v potravinovej sebestačnosti, považujem za veľmi dôležité, aby do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bolo zahrnuté aj poľnohospodárstvo. Vychádzajúc zo skutočnosti, že viaceré krajiny Európskej únie zahrnuli do plánu obnovy a odolnosti aj poľnohospodárov predpokladám, že Slovensko sa tak stane v európskom kontexte ešte menej konkurencie schopnou krajinou v produkcii potravín, a v budúcnosti tak môžeme očakávať ešte väčší prílev kamiónov s potravinami na Slovensko.
Odôvodnenie, že slovenskí poľnohospodári čerpajú zdroje zo štrukturálnych fondov a preto boli z plánu obnovy a odolnosti vynechaní považujem za absurdné, keďže aj v iných krajinách Európskej únie dostávajú poľnohospodári podpory zo štrukturálnych fondov a aj napriek tomu boli zaradení do plánu obnovy a odolnosti. Nadväzujúc na túto skutočnosť ma zaujímali odpovede pána ministra Mičovského na nasledujúce otázky: Akým spôsobom minister Mičovský presadzoval zaradenie poľnohospodárov do plánu obnovy a odolnosti? Aké sú odôvodnenia skutočnosti, že aj napriek rokovaniam sa ministrovi pôdohospodárstva nepodarilo pre poľnohospodárov vybojovať ani jedno euro?
Môj procedurálny návrh nebol schválený a diskusia o nezaradení poľnohospodárov do plánu obnovy a odolnosti nebola podporená. Táto skutočnosť jasne nasvedčuje tomu, že tejto vláde v skutočnosti nezáleží na tom, aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť Slovenska a túto tému očividne nepovažujú za dôležitú, aj keď je súčasťou ich programového vyhlásenia vlády.

Zobraziť viac
0 Komentáre sort Triediť podľa