Vázení pužívatelia vimo.sk. V najbližších týždňoch bude prebiehať analýza nedostatkov platformy a poziadaviek od použivateľov. Preto Vám dávam do pozornosti mail admin@vimo.sk kde radi privítame vaše podnety a nápady.

S pozdravom Admin

Skutečná historie Sumeru a Mezopotámie. Epizoda 2

73 Zhliadnutia
Dokumentaren
145
Publikované 21 Aug 2021 / V Alternatívne médiá

⁣Patriarchát – Kněží a vůdci si uzurpovali moc. Rozdělení lidí, nadvláda jedněch nad druhými. Začaly vojenské konflikty, dobyvačné války, vykořisťování. Příklad v sumerských městských státech, kde vládli králové. Proč světová historie začíná 4. tisíciletím před naším letopočtem? Proč je k tomuto období a k této oblasti Mezopotámie přitahována pozornost nových generací? Kdo je sponzorem tohoto světonázoru? Opravdu předtím nebylo nic významnějšího? Například megalitické stavby na všech kontinentech? Vysoce rozvinutá města, která se dříve nacházela na území Eurasie a Ameriky? Jejich obyvatelé vedli pokojný život, který v dějepisných knihách není nikde uveden. Proč jsou tyto komunity v knihách dějepisu nazývány jen „kulturami“ oproti těm pozdějším, které jsou nazývány jako „civilizace“ a první „městské státy“? Co je to „stát“? Jak byla v civilizacích využívána „síla“? Kdo byli „bohové“ a co bylo „shromáždění bohů“ v sumerských dobách?

Éru matriarchátu zničila každodenní rutina a patriarchální touha po moci. Byla země Sumeru zemí svobodných lidí? Vedli války, byla to země žoldáků, otroků, dlužnických otroků. Její králové se prohlašovali za vikáře bohů. Země, kde byl lidský život měřen jako komodita, řadou stříbrných mincí. Původ sumerského boha Enlila lze vysledovat až k nejvyššímu vládci Atlantidy Elovi. Termín enlilství znamená dominanci. Jaké vzorce chování byly zasévány do myslí mladších generací? Sumerové převzali legendy země Ela. Paralela s novináři hromadných sdělovacích prostředků. Texty byly memorovány a čteny ústně, podobně jako později Homérova Ilias. V Řecku se těmto heroldským novinářům říkalo rapsódi. Proč sumerští byrokrati sponzorovali šíření eposů? Mytologie propletená s náboženstvím ovlivnila světonázor těchto lidí a následníků jejich literárního dědictví.

Pro lidi byl připraven vzor k napodobování. Co dělali bohové podobní člověku, to museli dělat také obyčejní lidé. Cíl lidské existence byl zaměněn. Zasévali myšlenku, že cílem lidské existence je pracovat pro bohy. To znamená pracovat pro Ela a jeho elitu. Celý svůj život a pozornost dát na oltář vnějšímu. Tyto tradice přetrvávají dodnes a jsou základem spotřebitelské civilizace. Sumerská a babylonská literatura. Jaké vzory vytvořili? Pýcha, vražda, opilství, podvod, pomsta, ješitnost, sobectví, zrada, lidská láska pomocí čarodějnictví. Ideologie systému je rozděl a panuj. Lidé byli rozděleni na bohy, hrdiny a divochy. Elita, shromáždění bohů, byli patroni lidí / Měli magické předměty, špičkové technologie. Hrdinové byli šťastlivci, měli patrony z elity, ale bylo jim předurčeno zemřít v mladém věku, podle vůle jejich patrona. Hrdinové přemýšleli o smyslu života a hledali nesmrtelnost těla.

Proč současná média tak nesmírně propagují obrazy hrdinů? Mnoho lidí napodobováním hrdinů riskuje své životy. Kvůli realizaci plánů světové elity. Divoši jsou oddaní služebníci hrdinů. Za úspěch hrdiny platí bohům vlastními životy. Miliony lidí jsou dnes v roli těchto divochů, kteří se snaží přiblížit hrdinům a jejich životnímu stylu. Fixní idea: nesmrtelnost v těle. Je to sen systému o nesmrtelnosti. Vrcholem všech eposů je, že jedinou nesmrtelností, kterou člověk může dosáhnout, jsou vzpomínky na jeho činy, oslavující jeho obraz a jméno. Lidé nevědí, jak dosáhnout skutečné nesmrtelnosti, zejména v duchovním smyslu. Elita manipuluje s lidmi, cílem jejichž života je tak proslavit se, dosáhnout skvělé kariéry, aby o nich každý věděl. Lidé jsou připraveni oslavovat své jméno prostřednictvím nějakého nesmyslu na internetu, zveřejňovat fotografie, jiní vydávají mnoho nesmyslných vědeckých prací a článků. Vše kvůli jedinému stereotypu – oslavě vlastního jména. Proč je pro systém propagace vlastního obrazu a jména atraktivní? Podle Prapůvodních Znalostí může kdokoli dosáhnout nesmrtelnosti ještě během existence těla. Člověk se potřebuje duchovně rozvíjet pomocí nejhlubších pocitů. Dosáhnout stavu hluboké duchovní transformace. Jako Osobnost tedy začít žít v Duchovním světě. Pouze duch může být nesmrtelný, ne fyzické tělo nebo vědomí.
zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=wFBWuJ3T_5c

Zobraziť viac
0 Komentáre sort Triediť podľa